page_banner

தயாரிப்புகள்

  • Animal Sulfadiazine Sodium Injection 33.3%

    விலங்கு சல்பாடியாசின் சோடியம் ஊசி 33.3%

    அடிப்படை தகவல் மாதிரி எண். விளக்கம் விலங்கு சல்பாடியாசின் சோடியம் ஊசி 33.3% அறிகுறி: சல்பாடிமிடின் சோடியம் ஊசி முக்கியமாக நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதால் ஏற்படும் முக்கியமான நைசீரியா மெனிங்கிடிடிஸ் மூளைக்காய்ச்சலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் முடியும் ...